Debiut na Catalyst - SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W WOŁOMINIE

Debiut: 21 września 2012

Zgodnie ze swoja misją Bank mocno angażuje się w rozwój regionu pod względem gospodarczym i kulturalno-społecznym. Wśród imprez sponsorowanych lub współorganizowanych przez Bank są konferencje, wyjazdy integracyjne organizowane dla władz samorządowych oraz Klientów, koncerty śpiewacze, spektakle teatralne, a także plenerowe spotkania integracyjne oraz spotkania z okazji obchodów rocznicowych i świątecznych.

SpoldzielczyBankRzemioslaiRolnictwaWWolominie
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BSW0715 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 2% półrocznie 30 lipca 2015 10 000 000 zł 100 zł

Debiut: 21 września 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: BSW0715
Wartość emisji: 10.000.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 2%
Data wykupu: 30 lipca 2015