Debiut na Catalyst - BBF Sp. z o.o.

BBF Sp. z o.o.

Debiut: 24 września 2012

BBF Sp. z o.o. jest firmą inżynieryjno - doradczą, założoną w 1989 roku. Spółka oferuje kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych: od doradztwa, studiów, ekspertyz, analiz kosztów i korzyści (studia wykonalności, koncepcji technicznych, projektów technicznych, przygotowywanie dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznych) po nadzór prac i zarządzanie projektem.

bbf
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 11% półrocznie 29 czerwca 2015 2 657 000 zł 100 zł

Debiut: 24 września 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 2.657.000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: półrocznie
Oprocentowanie: stałe, 11%
Data wykupu: 29 czerwca 2015