Debiut na Catalyst - Energa S.A.

Energa S.A.

Debiut: 19 listopada 2012

ENERGA to grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi.

Energa
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A BondSpot ASO zmienne, WIBOR3M + 1,5% kwartalnie 18 października 2019 1 000 000 000 zł 10 000 zł

Debiut: 19 listopad 2012

Rynki Catalyst: ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 1.000.000.000 PLN
Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 1,5%
Data wykupu: 18 października 2019