Debiut na Catalyst - Zakładu Przemysłu Spożywczego KRZĘTLE Sp. z o.o

Zakładu Przemysłu Spożywczego KRZĘTLE Sp. z o.o

Debiut: 7 marca 2011

Zakład przemysłu spożywczego wytwarzający produkty naturalne, bez konserwantów i sztucznych dodatków. Firma wytwarza produkty bez użycia niepożądanych substancji wzmacniających smak i zapach.

ZPSKrzetle
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 12% kwartalnie 21 grudnia 2012 1 390 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 07 marca 2011 r

Wartość emisji: 1.390.000 zł.
Oprocentowanie: 12% w skali roku.
Wykup obligacji: ostatni dzień ostatniego okresu odsetkowego, tj. w dniu 21 grudnia 2012r.
Zabezpieczenie obligacji: grunt wraz z budynkami produkcyjnymi oraz administracyjnymi, hipoteka łączna umowną kaucyjną o sumie najwyższej 2.108.000 PLN. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabytej przez Spółkę. Czynności zmierzające do ustanowienia hipoteki zostaną zakończone do dnia 1.07.2011 roku.

Cele emisji

  • okresowe zasilenie kapitału obrotowego w celu sfinansowania skokowego wzrostu przychodów,
  • pokrycie zapotrzebowania w zakresie wydłużenia terminów płatności,
  • sfinansowanie realizacji umów zawartych z odbiorcami produktów Spółki.