Debiut na Catalyst - Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Debiut: 9 marca 2011

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych.

BGK
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BGK0213S001A, BGK0215S002A Bondspot ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 02.2013-02.2015 2 000 000 000 zł 1 000 zł

Data debiutu: 9 marca 2011

 • Seria BGK0213S001A
  Liczba obligacji: 1.000.000 sztuk
  Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł
  Łączna wartość nominalna Obligacji: 1.000.000.000 zł
  Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 zł
 • Seria BGK0215S002A
  Liczba obligacji: 1.000.000 sztuk
  Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł
  Łączna wartość nominalna Obligacji: 1.000.000.000 zł
  Cena emisyjna jednej Obligacji: 1.000 zł

Łączna wartość Obligacji obu serii: 2.000.000.000 zł

Oprocentowanie obligacji:

 • Seria BGK0213S001A:
  kupon wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 0,38 %
  W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 4,71 %
 • Seria BGK0215S002A:
  Kupon wypłacany półrocznie, oparty o stopę WIBOR 6M + marża w wysokości 0,64 %
  W pierwszym okresie odsetkowym, kupon wynosi 4,97 %

Wykup obligacji

 • 16.02.2013 r. – obligacje serii BGK0213S001A
 • 16.02.2015 r. – obligacje serii BGK0215S002A

Cel emisji obligacji: nie został określony.
Zabezpieczenie: brak.