Debiut na Catalyst - Pragma Inwestycje

Pragma Inwestycje

Debiut: 23 listopada 2012

Spółka działa w obszarze nabywania i obrotu wierzytelności hipotecznych, finansowania przedsiębiorców w oparciu o zabezpieczenia na nieruchomościach oraz finansowania projektów deweloperskich i redeweloperskich. Pragma Inwestycje świadczy usługi w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, poprawy zarządzania kapitałem obrotowym, finansowania pomostowego oraz średnioterminowego finansowania wybranych projektów nieruchomościowych.

PragmaInwestycje
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 5% półrocznie 30 października 2014 10 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 23 listopada 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: B
Wartość emisji: 10.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5%
Data wykupu: 30 października 2014