Debiut na Catalyst - Pańska Sp. z o.o.

Pańska Sp. z o.o.

Debiut: 26 listopada 2012

Spółka celowa utworzona do realizacji projektu developerskiego "Piano House"

Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C, D GPW ASO stałe, 11% kwartalnie czerwiec - grudzień 2014 35 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 23 listopada 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C, D
Wartość emisji: 35.000.000PLN

  • seria C: 10.000.000PLN
  • seria D: 25.000.000PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: stałe, 11%
Data wykupu:

  • seria C: 30 grudzień 2014
  • seria D: 30 czerwiec 2014