Debiut na Catalyst - Robyg S.A.

Robyg S.A.

Debiut: 17 marca 2011

Firma developerska stawiająca sobie jako misje dostarczanie klientom apartamentów oraz mieszkań o wysokiej jakości, dostępnych na przystępnie skalkulowanym poziomie cenowym.

Robyg
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A,B,C ASO GPW i ASO Bondspot stałe, 8,35-8,9% kwartalnie 10.2013-12.2013 102 750 700 zł 100 zł

Data debiutu: 17 marca 2011

Rodzaj instrumentów: trzyletnie obligacje na okaziciela serii A, B, C

 • Łączna wartość nominalna obligacji serii A wynosi: 60.000.000 zł.
 • Łączna wartość nominalna obligacji serii B wynosi: 20.000.000 zł.
 • Łączna wartość nominalna obligacji serii C wynosi: 22.750.700 zł

Oprocentowanie:

 • Seria A – stałe 8,90% w skali roku,
 • Seria B – stałe 8,35% w skali roku,
 • Seria C – stałe 8,90% w skali roku

Zabezpieczenie:

 • Seria A – hipoteka kaucyjna do kwoty 76 034 630,14 zł
 • Seria B – hipotek kaucyjna do kwoty 25 008 000 zł,
 • Seria C – brak zabezpieczenia

Wykup obligacji:

 • Seria A – 1 października 2013 r.
 • Seria B – 16 listopada 2013 r.
 • Seria C – 2 grudnia 2013 r.

Cel emisji:

 • Obligacje serii A – spłata zadłużenia wobec Banku BZ WBK oraz sfinansowanie projektu deweloperskiego „Słoneczna Morena” w Gdańsku,
 • Obligacje serii B – brak określonego celu emisji,
 • Obligacje serii C – brak określonego celu emisji