Debiut na Catalyst - PCZ

PCZ

Debiut: 4 grudnia 2012

PCZ S.A. wraz z Grupą Kapitałową to zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo medyczne działające na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujące się świadczeniem wszelkich usług medycznych oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych.

PCZ
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C BondSpot ASO, GPW ASO stałe, 11% kwartalnie 31 października 2015 13 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 4 grudnia 2012

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: C
Wartość emisji: 13.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 11%
Data wykupu: 31 października 2015