Debiut na Catalyst - Ciech S.A.

Ciech S.A.

Debiut: 3 stycznia 2013

Grupa Chemiczna Ciech swoją działalność opiera na 3 segmentach – sodowym, organicznym, krzemiany i szkło.

Ciech
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
01, 02 BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 5 grudnia 2017 320 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 3 stycznia 2013

Rynki Catalyst: BondSpot ASO
Seria: 01, 02
Wartość emisji: 320.000.000 PLN:

  • Seria 01 – 160.000.000PLN
  • Seria 02 – 160.000.000PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie:

  • Seria 01 – zmienne, WIBOR6M + 5%
  • Seria 02 – zmienne, WIBOR6M + 4,9%

Data wykupu: 5 grudnia 2017