Debiut na Catalyst - e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa

e-Kancelaria Grupa Prawno Finansowa

Debiut: 7 stycznia 2013

e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz doradztwie prawnym.

EKancelariaGPF
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
K3 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 7,86% półrocznie 11 lipca 2015 1 682 000 zł 1 000 zł

Debiut: 7 stycznia 2013

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: K3
Wartość emisji: 1.682.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 7,86%
Data wykupu: 11 lipca 2015