Debiut na Catalyst - P.R.E.S.C.O. Group S.A.

P.R.E.S.C.O. Group S.A.

Debiut: 30 stycznia 2013

Głównym przedmiotem działalności Grupy są inwestycje w nieregularne wierzytelności konsumenckie i następnie odzyskiwanie ich na własny rachunek.

Presco Group
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
D ASO GPW, ASO BondSpot zmienne, WIBOR6M + 5% półrocznie 8 sierpnia 2015 10 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 30 stycznia 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: D
Wartość emisji: 10.000.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 5%
Data wykupu: 8 sierpnia 2015