Debiut na Catalyst - Bank Pocztowy

Bank Pocztowy

Debiut: 20 lutego 2013

Bank Pocztowy to uniwersalny Bank świadczący bezpieczne i przejrzyste usługi finansowe w Urzędach Pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju.

BankPocztowy
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO zmienne, półrocznie 5 października 2022 50 000 000 zł 10 000 zł

Debiut: 20 luty 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C
Wartość emisji: 50.000.000PLN
Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,5%
Data wykupu: 5 października 2022