Debiut na Catalyst - ING Bank Śląski

ING Bank Śląski

Debiut: 22 lutego 2013

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

ING
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
INGBS061217 BondSpot ASO zmienne, WIBOR 6M + 0,9% półrocznie 6 grudnia 2017 565 000 000 zł 100 000 zł

Debiut: 22 luty 2013

Rynki Catalyst: ASO BondSpot
Seria: INGBS061217
Wartość emisji: 565.000.000PLN
Wartość nominalna: 100.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: WIBOR 6M + 0,9%
Data wykupu: 6 grudnia 2017