Debiut na Catalyst - MW Trade

MW Trade

Debiut: 19 lutego 2013

M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki.

MWTrade
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
NS1, NS2, T2012 GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR + marża kwartalnie, półrocznie listopad - grudzień 2015 50 000 000 zł 100 zł

Debiut: 22 luty 2013

Rynki Catalyst: ASO BondSpot, ASO GPW
Serie: NS1, NS2, T2012
Wartość emisji: 50.000.000PLN

 • Seria NS1 – 34.000.000 PLN
 • Seria NS2 – 6.000.000 PLN
 • Seria T2012 – 10.000.000 PLN

Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon:

 • Seria NS1 – półrocznie
 • Seria NS2 – kwartalnie
 • Seria T2012 – półrocznie

Oprocentowanie: WIBOR + marża:

 • Seria NS1 – 6M + 4,4%
 • Seria NS2 – 3m + 4,35%
 • Seria T2012 – 6M + 4,4%

Data wykupu:

 • Seria NS1 – 6 listopada 2015
 • Seria NS2 – 7 listopada 2015
 • Seria T2012 – 17 grudnia 2015