Debiut na Catalyst - Fast Finance S.A.

Fast Finance S.A.

Debiut: 1 marca 2013

Przedmiotem działalności Fast Finance S.A. jest zakup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek oraz monitoring i odzyskiwanie wierzytelności na zlecenie.

FastFinance
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
E GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + 7% półrocznie 15 stycznia 2016 10 850 000 zł 1 000 zł

Debiut: 1 marca 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: E
Wartość emisji: 10.850.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 7%
Data wykupu: 15 stycznia 2016