Debiut na Catalyst - NFI Magna Polonia S.A.

NFI Magna Polonia S.A.

Debiut: 23 marca 2011

Fundusz Magna Polonia S.A. to jeden z kluczowych graczy na krajowym rynku inwestycyjnym. Model biznesowy spółki oparty jest na alokacji środków w wybrane dziedziny polskiej gospodarki. Fundusz skupia się przede wszystkim na inwestycjach w zakresie szeroko pojętej telekomunikacji. Magna Polonia S.A. od 1997 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

NFIMagnaPolonia
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
D ASO GPW i ASO Bondspot stałe, 10% półrocznie 22 lutego 2013 6 590 000 zł 1 000 zł

Debiut: 23 marca 2011 r

Rynki Catalyst: ASO GPW i ASO Bondspot
Liczba obligacji: 6590 sztuk
Jednostkowa wartość nominalna: 1.000 zł
Wartość emisji: łączna wartość nominalna obligacji serii D wynosi 6.590.000 zł.
Oprocentowanie: stałe, 10% w skali roku.
Kupon: wypłacany półrocznie
Data wykupu: 22 lutego 2013 r.
Podstawa emisji: uchwała Zarządu Emitenta z dnia 4 lutego 2011 r.
Zabezpieczenie: zastaw rejestrowy na akcjach Mediatel S.A.