Debiut na Catalyst - Mera S.A.

Mera S.A.

Debiut: 24 marca 2011

Mera S.A. od 1996 roku zajmuje się produkcją i sprzedażą schodów i elementów drewnianych do klatek schodowych.

Mera
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
D ASO GPW zmienne, WIBOR3M + 8% kwartalnie 23 kwietnia 2012 roku 3 000 000 zł 100 zł

Debiut: 24 marca 2011 r

Rynki Catalyst: ASO GPW
Jednostkowa wartość nominalna: 100 zł
Wartość emisji: łączna wartość nominalna obligacji serii D wynosi: 3 000 000 zł
Oprocentowanie: WIBOR 3M + 8% marży w skali roku
Kupon: wypłacany kwartalnie
Data wykupu: 23 kwietnia 2012 roku
Zabezpieczenie: brak

Dodatkowe informacje: Obligacje zamienne na akcje. Prawo do objęcia akcji serii D w drodze zamiany obligacji może zostać zrealizowane, w ciągu 10 dni roboczych poprzedzających upływ 24 miesięcy od daty przydziału obligacji. W następstwie zamiany obligacji na akcje serii D kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większa niż 600.000 zł , w drodze emisji nie więcej niż 600.000 akcji serii D. Cena zamiany wynosi 5,00 zł , co oznacza, że jedna obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 20 akcji serii D. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii D, zostaną wykupione przez Spółkę w dacie wykupu.