Debiut na Catalyst - Trakcja

Trakcja

Debiut: 19 marca 2013

Trakcja S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

trakcja
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C, E GPW ASO zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie 31 grudnia 2015 50 450 000 zł 1 000 zł

Debiut: 19 marca 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: C, E
Wartość emisji: 50.450.000PLN

  • seria C: 29.529.000 PLN
  • seria E: 20.921.000 PLN

Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + marża:

  • seria C: 3,75%
  • seria E: 4,75%

Data wykupu: 31 grudnia 2015