Debiut na Catalyst - Poznańska 37

Poznańska 37

Debiut: 28 marca 2013

Emitent został zawiązany w lipcu 2011 roku. W grudniu 2011 roku Emitent nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości – kamienicy zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Poznańskiej 37. Spółka zamierza przeprowadzić na tej nieruchomości projekt deweloperski zakładający renowację i modernizację budynku.

Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 12,5% kwartalnie 29 grudnia 2013 14 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 28 marca 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 14.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: stałe, 12,5%
Data wykupu: 29 grudnia 2013