Debiut na Catalyst - MW Trade

MW Trade

Debiut: 19 kwietnia 2013

M.W. Trade Spółka Akcyjna jest instytucją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a także w innych segmentach gospodarki.

MWTrade
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A2013, B2013 GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + 4,42% półrocznie 19 lutego 2016 40 000 000 zł 100 zł

Debiut: 19 kwietnia 2013

Rynki Catalyst:BS ASO, ASO GPW
Seria: A2013, B2013
Wartość emisji: 40.000.000 PLN

  • Seria A2013 – 30.000.000 PLN
  • Seria B2013 – 10.000.000 PLN

Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,42%
Data wykupu: 19 lutego 2016