Debiut na Catalyst - MCI Management

MCI Management

Debiut: 26 kwietnia 2013

MCI, utworzony w 1999 r., to jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity o charakterze multistage.

MCIManagement
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
H1 BondSpot ASO zmienne, WIBOR6M + 4,5% półrocznie 11 kwietnia 2016 36 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 26 kwietnia 2013

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: H1
Wartość emisji: 36.000.000PLN
Wartość nominalna: 1.000PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,5%
Data wykupu: 11 kwietnia 2016