Debiut na Catalyst - BS SK

BS SK

Debiut: 29 kwietnia 2013

Zgodnie ze swoja misją Bank mocno angażuje się w rozwój regionu pod względem gospodarczym i kulturalno-społecznym. Wśród imprez sponsorowanych lub współorganizowanych przez Bank są konferencje, wyjazdy integracyjne organizowane dla władz samorządowych oraz Klientów, koncerty śpiewacze, spektakle teatralne, a także plenerowe spotkania integracyjne oraz spotkania z okazji obchodów rocznicowych i świątecznych.

SpoldzielczyBankRzemioslaiRolnictwaWWolominie
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BSW0323 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3.25% półrocznie 29 marca 2023 30 000 000 zł 100 zł

Debiut: 29 kwietnia 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: BSW0323
Wartość emisji: 30.000.000PLN
Wartość nominalna: 100PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3.25%
Data wykupu: 29 marca 2023