Debiut na Catalyst - WARIMPEX FINANZ

WARIMPEX FINANZ

Debiut: 15 maja 2013

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Wiedeń, jest spółką zajmującą się zarządzaniem i obrotem nieruchomościami komercyjnymi, głównie skupioną na sektorze nieruchomości hotelowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

warimpex
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
WXF0316, WXB0316 BondSpot ASO stałe, /zmienne półrocznie 31 marzec 2016 89 565 000 zł 250 000 zł/1 000 zł

Debiut: 15 maj 2013

Rynki Catalyst: ASO BS, GPW ASO
Seria: WXB0316, WXF0316
Wartość emisji: 89.595.000 PLN

  • Seria WXB0316 – 63.065.000 PLN
  • Seria WXF0316 – 26.500.000 PLN

Wartość nominalna:

  • Seria WXB0316 – 1.000 PLN
  • Seria WXF0316 – 250.000 PLN

Kupon: półroczny
Oprocentowanie: stałe/zmienne,

  • Seria WXB0316 – WIBOR6M + 7,00%
  • Seria WXF0316 – 4,875%

Data wykupu: 31 marzec 2016