Debiut na Catalyst - Pragma Inwestycje

Pragma Inwestycje

Debiut: 16 maja 2013

Spółka działa w obszarze nabywania i obrotu wierzytelności hipotecznych, finansowania przedsiębiorców w oparciu o zabezpieczenia na nieruchomościach oraz finansowania projektów deweloperskich i redeweloperskich. Pragma Inwestycje świadczy usługi w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, poprawy zarządzania kapitałem obrotowym, finansowania pomostowego oraz średnioterminowego finansowania wybranych projektów nieruchomościowych.

PragmaInwestycje
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 4,5% półrocznie 7 kwiecień 2015 10 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 16 maj 2013

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: C
Wartość emisji: 10.000.000 zł
Wartość nominalna: 1.000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 4,5%
Data wykupu: 7 kwiecień 2015