Debiut na Catalyst - Meritum Bank

Meritum Bank

Debiut: 11 lipca 2013

Meritum Bank ICB S.A., wcześniej Bank Współpracy Europejskiej S.A., działa na polskim rynku od połowy 1990 roku. Akcjonariuszami Banku są: fundusz inwestycyjny Innova/4 L.P., któremu doradza Innova Capital, a także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz WCP COOPERATIEF U.A. (filia prywantego funduszu Wolfensohn Capital Partners).

MeritumBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B GPW ASO zmienne, WIBOR 6M + 5,6% półrocznie 29 kwietnia 2021 67 200 000 zł 10 000 zł

Debiut: 11 lipca 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: B
Wartość emisji: 67.200.000PLN
Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,6%
Data wykupu: 29 kwietnia 2021