Debiut na Catalyst - Uniserv Piecbud

Uniserv Piecbud

Debiut: 12 września 2013

UNISERV-PIECBUD Sp. z o.o. jest firmą specjalistyczną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych.

UniservPiecbud
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR 6 M + 6.5% półrocznie 2 października 2015 5 600 000 zł 100 zł

Debiut: 12 września 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 5.600.000PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6 M + 6.5%
Data wykupu: 2 października 2015