Debiut na Catalyst - Best S.A.

Best S.A.

Debiut: 13 września 2013

BEST jedna z czołowych firm windykacyjnych na polskim rynku usług finansowych. Ekspert w dziedzinie usług obrotu i zarządzania zagrożonymi wierzytelnościami.

Best
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
E GPW ASO, BondSpot ASO stałe, WIBOR 6M + 8,5% półrocznie 26 maja 2014 10 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 13 września 2013

Rynki Catalyst: ASO BondSpot, ASO GPW
Seria: E
Wartość emisji: 10.000.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 8,5%
Data wykupu: 26 maja 2014