Debiut na Catalyst - Kopahaus

Kopahaus

Debiut: 15 lipca 2013

Korporacja Budowlana KOPAHAUS S.A. jest producentem gotowych domów prefabrykowanych, energooszczędnych dla parków rekreacyjnych, osiedli mieszkaniowych oraz dla klientów indywidualnych.

KopaHaus
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A ASO GPW zmienne, WIBOR 6M + 5,5 % półrocznie 13 sierpnia 2014 5 500 000 zł 1 000 zł

Debiut: 15 lipca 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 5.500.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5,5 %
Data wykupu: 13 sierpnia 2014