Debiut na Catalyst - Czerwona Torebka Spółka Akcyjna

Czerwona Torebka Spółka Akcyjna

Debiut: 17 czerwca 2013

Czerwona Torebka to dynamicznie rozwijająca się ogólnopolska sieć pasaży handlowych skupiających punkty usługowe i handlowe.

CzerwonaTorebka
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR 6M + 5% półrocznie 15 kwietnia 2016 14 610 000 zł 10 000 zł

Debiut: 17 czerwca 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 14.610.000PLN
Wartość nominalna: 10.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5%
Data wykupu: 15 kwietnia 2016