Debiut na Catalyst - Cash Flow

Cash Flow

Debiut: 20 czerwca 2013

CASH FLOW S.A. jest firmą specjalizującą się we wspomaganiu płynności finansowej przedsiębiorstw. Działa na rynku wierzytelności od 1997 roku.

Cashflow
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
I GPW ASO stałe, 12% kwartalnie 26 kwietnia 2014 515 000 zł 1 000 zł

Debiut: 20 czerwca 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: I
Wartość emisji: 515.000PLN
Wartość nominalna: 1.000
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: stałe, 12%
Data wykupu: 26 kwietnia 2014