Debiut na Catalyst - Alior Bank

Alior Bank

Debiut: 24 lipca 2013

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku, działa od 2008 roku.

AliorBank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
zmienne, WIBOR 6M + 1,3 % półrocznie 29 czerwca 2015 146 700 000 zł 1 000 zł

Debiut: 24 lipca 2013

Rynki Catalyst: ASO BondSpot
Seria: D
Wartość emisji: 146.700.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 1,3 %
Data wykupu: 29 czerwca 2015