Debiut na Catalyst - Wzrt Energia

Wzrt Energia

Debiut: 27 sierpnia 2013

WZRT ENERGIA S.A. jest wykonawcą w budownictwie energetyczno-telekomunikacyjnym i kubaturowym oferującym wykonawstwo robót w nowoczesnych technologiach i na najwyższym poziomie jakościowym, oferującym krótkie terminy realizacji robót.

WzrtEnergia
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO, BondSpot ASO zmienne, WIBOR 3M + 7 % kwartalnie 16 listopada 2015 24 200 000zł 100 zł

Debiut: 27 sierpnia 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 24.200.000PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 7 %
Data wykupu: 16 listopada 2015