Debiut na Catalyst - PPHU VIG

PPHU VIG

Debiut: 3 września 2013

rzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VIG" Sp. z o.o. powstało w 1989 roku jako firma zajmująca się przede wszystkim dostawami materiałów i komponentów dla branży hutniczej odlewniczej i górniczej. Znaczny rozwój jak i oczekiwania rynku spowodowały, że z początkiem roku 2004 w ramach szeroko rozumianej ekologii i ochrony środowiska, emitent opracował technologie recyklingu i odzysku różnego rodzaju odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.

VIG
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
B GPW ASO stałe, 12% kwartalnie 8 maja 2015 3 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 3 września 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: B
Wartość emisji: 3.000.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: stałe, 12 %
Data wykupu: 8 maja 2015