Debiut na Catalyst - Midas

Midas

Debiut: 5 sierpnia 2013

Midas S.A. to spółka-matka Grupy Kapitałowej, która koncentruje się na świadczeniu hurtowych usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu, że jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka zapewnia grupie finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, a także komunikację z rynkami finansowymi. Jednocześnie wyznacza strategię działania i koordynuje jej realizację.

Midas
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A 0 zmienne, zerokuponowe brak 16 kwietnia 2021 583 772 000PLN 1 000zł

Debiut: 5 sierpnia 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW, ASO BondSpot
Seria: A
Wartość emisji: 583.772.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: zerokuponowy
Oprocentowanie: zerokuponowe
Data wykupu: 16 kwietnia 2021