Debiut na Catalyst - Polfa

Polfa

Debiut: 9 sierpnia 2013

POLFA S.A. jest firmą wyspecjalizowaną w: eksporcie leków gotowych, eksporcie substancji farmaceutycznych, eksporcie opakowań dla przemysłu farmaceutycznego, imporcie substancji farmaceutycznych, imporcie chemicznych środków pomocniczych niezbędnych w produkcji farmaceutycznej oraz rejestracji i promocji produktów leczniczych za granicą.

Polfa
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A ASO GPW zmienne, WIBOR 3M + marża kwartalnie 29 sierpnia 2014 3 230 000zł 1 000zł

Debiut: 9 sierpnia 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 3.230.000PLN
Wartość nominalna: 1.000 PLN
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + marża w wysokości:

  • przed ustanowieniem zabezpieczenia: 8%
  • po ustanowieniu zabezpieczenia: 7%

Data wykupu: 29 sierpnia 2014