Debiut na Catalyst - Pańska

Pańska

Debiut: 27 września 2013

Spółka celowa utworzona do realizacji projektu developerskiego "Piano House"

Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
F GPW ASO stałe, 11% kwartalnie 30 wrzesień 2015 15 000 000zł 1 000zł

Debiut: 27 wrzesień 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: F
Wartość emisji: 15 000 000PLN
Wartość nominalna: 1 000PLN
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 11%
Data wykupu: 30 wrzesień 2015