Debiut na Catalyst - Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Debiut: 7 października 2013

Firma Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. powstała w wyniku zapotrzebowania rynku na nowoczesne konstrukcje drewniane.

FabrykaKonstrukcjiDrewnianych
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A ASO GPW stałe, 12% półrocznie 31 październik 2014 1 000 000zł 1 000zł

Debiut: 7 październik 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 1 000 000PLN
Wartość nominalna: 1 000PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: stałe 12%
Data wykupu: 31 październik 2014