Debiut na Catalyst - Pragma Inwestycje

Pragma Inwestycje

Debiut: 8 listopada 2013

Spółka działa w obszarze nabywania i obrotu wierzytelności hipotecznych, finansowania przedsiębiorców w oparciu o zabezpieczenia na nieruchomościach oraz finansowania projektów deweloperskich i redeweloperskich. Pragma Inwestycje świadczy usługi w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, poprawy zarządzania kapitałem obrotowym, finansowania pomostowego oraz średnioterminowego finansowania wybranych projektów nieruchomościowych.

PragmaInwestycje
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
ASO GPW zmienne, WIBOR 6M + marża półrocznie 10 październik 2016 10 000 000zł 1 000zł

Debiut: 8 listopad 2013

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: D
Wartość emisji: 10 000 000PLN
Wartość nominalna: 1 000PLN
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + marża:

  • przed ustanowieniem zabezpieczenia 5%
  • w okresach odsetkowych następujących po ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia 4,5%

Data wykupu: 10 październik 2016