Debiut na Catalyst - Navi Group S.A.

Navi Group S.A.

Debiut: 29 listopada 2013

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

NaviGroup
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
I GPW ASO zmienne, WIBOR3M + 6,5% kwartalnie 16 wrzesień 2015 3 660 000zł 1 000zł

Debiut: 29 listopad 2013

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: I
Wartość emisji: 3 660 000zł
Wartość nominalna: 1 000zł
Kupon: kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M + 6,5%
Data wykupu: 16 wrzesień 2015