Debiut na Catalyst - BBI Development NFI S.A

BBI Development NFI S.A

Debiut: 18 maja 2011

BBI Development NFI jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem budowania kompetencji i aktywności inwestycyjnej Spółki oraz źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy jest rynek nieruchomości.

BBIDevelopment
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
4 serie ASO GPW i BondSpot zmienne, WIBOR6M + marża półrocznie luty 2013 i 2014 r. 40 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 18 maja 2011 r

Obligacje wprowadzane do obrotu:

  • 400 obligacji serii BBD0213
  • 450 obligacji serii BBD0213_01
  • 2.650 obligacji serii BBD0214
  • 500 obligacji serii BBD0214_01

Rynki Catalyst: ASO GPW i BondSpot
Wartość emisji: łączna wartość nominalna czterech serii obligacji wynosi: 40.000.000 zł.
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M+ 9,85%(dwulatki), WIBOR 6M +10,35% (3 latki)
Data wykupu: luty 2013 i 2014 r.