Debiut na Catalyst - RANK PROGRESS S.A.

RANK PROGRESS S.A.

Debiut: 30 maja 2011

Dynamiczna firma inwestycyjno - deweloperską. Na rynku nieruchomości aktywnie działa od 1997 roku.

RankProgress
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO, Bondspot ASO zmienne, WIBOR 6M + 5% półrocznie 9 grudnia 2013 100 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 30 maja 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW i Bond Spot
Seria: C
Wartość emisji: 100.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 5%
Data wykupu: 9 grudnia 2013
Zabezpieczenie: w formie hipoteki kaucyjnej. Wycena nieruchomości będących zabezpieczeniem – 121.856.000 PLN