Debiut na Catalyst - Navi Group S.A.

Navi Group S.A.

Debiut: 7 czerwca 2011

NAVI GROUP S.A. jest to grupa spółek kompleksowo zajmujących się nabywaniem i serwisowaniem portfeli wierzytelności masowych, a także świadczeniem komplementarnych usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami masowymi, w tym także usług asset management.

NaviGroup
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO zmienne, WIBOR 3M + 10% kwartalnie 21 luty 2013 2 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 7 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 2.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M + 10%
Data wykupu: 21 luty 2013
Cel emisji: zakup portfela wierzytelności masowych
Dodatkowe informacje: emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu obligacji na własne żądanie w dniu 22 sierpnia 2012 albo 21 listopad 2012
Zabezpieczenie: brak