Debiut na Catalyst - IIF S.A.

IIF S.A.

Debiut: 20 czerwca 2011

IIF S.A. jest wiodącym funduszem technologicznym wczesnego etapu. Inwestuje w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii.

IIF
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO zmienne, WIBOR 6M + 8,5% półrocznie 28 września 2012 3 710 000 zł 1 000 zł

Debiut: 20 czerwca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 3.710.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany półrocznie
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + 8,5%
Data wykupu: 28 września 2012
Cel emisji: w odniesieniu do kwoty 2.000.000,00 PLN celem emisji jest objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Internet Ventures FIZ. Cel emisji w odniesieniu do kwoty nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 2.000.000,00 PLN, czyli 1.710.000 PLN nie zostaje określony (kwota zostanie przeznaczona na objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Internet Ventures FIZ lub inne projekty inwestycyjne).
Zabezpieczenie: brak