Debiut na Catalyst - Paged

Paged

Debiut: 22 września 2014

Grupa Paged to holding przemysłowo-inwestycyjny o ponad 80-letniej tradycji, którego działalność skupia się na trzech segmentach biznesowych związanych z przemysłem drzewnym, segmencie systemów logistyki wewnętrznej, segmencie zarządzania wierzytelnościami, segmencie związanym z zagospodarowaniem nieruchomości oraz na pozostałej działalności.

Paged
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
IV BS ASO zmienne, WIBOR6M + 3,4% półroczny 14 sierpień 2017 49 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 22 wrzesień 2014

Rynki Catalyst: BS ASO
Seria: IV
Wartość emisji: 49 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3,4%
Data wykupu: 14 sierpień 2017