Debiut na Catalyst - ABS Investment

ABS Investment

Debiut: 17 września 2014

ABS Investment S.A. to firma której misją jest realizowanie inwestycji i usług doradczych zapewniających wzrost wartości firmy i satysfakcjonujący poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału inwestorów.

abs investment
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 8,5% kwartalnie 24 lipiec 2017 1 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 17 wrzesień 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: A
Wartość emisji: 1 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: kwartalny
Oprocentowanie: stałe, 8,5%
Data wykupu: 24 lipiec 2017