Debiut na Catalyst - Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Debiut: 10 września 2014

Firma Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. powstała w wyniku zapotrzebowania rynku na nowoczesne konstrukcje drewniane.

FabrykaKonstrukcjiDrewnianych
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
C GPW ASO stałe, 9,5% półrocznie 9 maj 2016 3 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 10 wrzesień 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: C
Wartość emisji: 3 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: stałe, 9,5%
Data wykupu: 9 maj 2016