Debiut na Catalyst - BS Piaseczno

BS Piaseczno

Debiut: 5 września 2014

Bank Spółdzielczy Piaseczno jest jednym z wielu banków, zaliczanych w polskim systemie bankowym do banków komercyjnych. Z punktu widzenia formy zorganizowania, PS Bank jest spółdzielnią osób prawnych i fizycznych, która wspólnie z innymi bankami spółdzielczymi i innymi bankami komercyjnymi, stanowi istotny i trwały element polskiego systemu bankowego.

PS Bank
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
BSP0724 GPW ASO zmienne, WIBOR6M + 3% półrocznie 18 lipiec 2024 10 000 000 zł 100 zł

Debiut: 5 wrzesień 2014

Rynki Catalyst: GPW ASO
Seria: BSP0724
Wartość emisji: 10 000 000 zł
Wartość nominalna: 100 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 3%
Data wykupu: 18 lipiec 2024