Debiut na Catalyst - mBank Hipoteczny

mBank Hipoteczny

Debiut: 27 sierpnia 2014

Od początku swojej działalności mBank Hipoteczny pozostaje największym bankiem hipotecznym w Polsce i odgrywa wiodącą rolę na rynku finansowania nieruchomości oraz emisji listów zastawnych.

mbank hipoteczny
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
HPA23 BS RR zmienne, WIBOR6M + 0,93% półrocznie 20 luty 2023 200 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 27 sierpień 2014

Rynki Catalyst: BS RR
Seria: HPA23
Wartość emisji: 200 000 000 zł
Wartość nominalna: 1 000 zł
Kupon: półroczny
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M + 0,93%
Data wykupu: 20 luty 2023