Debiut na Catalyst - PCZ S.A.

PCZ S.A.

Debiut: 15 lipca 2011

PCZ S.A. wraz z Grupą Kapitałową to zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo medyczne działające na rynku zdrowia ludzkiego, zajmujące się świadczeniem wszelkich usług medycznych oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych.

PCZ
Seria Rynki Catalyst Oprocent. Wypłata odsetek Termin wykupu obligacji Wartość emisji Wartość nominalna obligacji
A GPW ASO stałe, 14% kwartalnie 30 maja 2014 5 000 000 zł 1 000 zł

Debiut: 15 lipca 2011

Rynki Catalyst: ASO GPW
Seria: A
Wartość emisji: 5.000.000 PLN
Wartość nominalna: 1000 PLN
Kupon: wypłacany kwartalnie
Oprocentowanie: stałe, 14%
Data wykupu: 30 maja 2014. Emitent zastrzega sobie prawo wykupu obligacji w każdym czasie po upływie 3 miesięcy od dnia zamknięcia emisji obligacji.
Cel emisji: środki z emisji zostaną przeznaczone na remont i wyposażenie Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią i Apteką w Środzie Śląskiej, w ramach posiadanych zezwoleń oraz finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Zabezpieczenie: brak